กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

หญิง ชาย
ใช่ ไม่ใช่
Facebook Fanpage เพื่อน คนรู้จัก เว็บไซต์คณะ Line Instagram

เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทางคณะขอให้ท่านโอนเงิน จำนวน 300 บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้างาน โดยที่ท่านจะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวน ในวันที่ท่านเข้าร่วมงาน Open House


ชำระค่าประกันการเข้าร่วมงาน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
ส่งหลักฐานแจ้งการโอนเงินมายัง Line official: @shrdnida หรือ e-mail: hrd@nida.ac.th

Back to Top