คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
image01
image01
 
 
  *** Qualifying Exam Result 1st round for the Academic Year 2015
  *** Open House 2016
  *** รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
  *** ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2558 (ฉบับที่ 2)
  *** ประกาศ เรื่อง ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเำภทที่ 1 (Full Scholarship)
  More detail...
>> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
More detail...
Brochures
Admission Schedule
How to apply
Scholarship
Facility
Map and Direction
Location
Campus tour | Life in Thailand
Information for graduate students
Academic Schedule
Academic Calendar
bbbbbbbb
20
20
แบบฟอร์มจากกองบริการการศึกษา
More detail...
 
 
   
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3474-79 , 0-272-3490-91 โทรสาร : 0-2375-3976 , 0-2378-0016 e-mail : hrd@nida.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ Asia IT Solution Co.,Ltd. : เว็บไซด์นี้จะแสดงได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 8
กลับไปหน้าแรก | เลื่อนขึ้นข้างบน
สถิติการเข้าชม